Dossiers

In de Stichting IVMV werken we aan dossiers die voortkomen uit het publieke debat in Nederland en waarin beeld en verbeelding een zekere rol spelen. Sommige dossiers kennen inmiddels een lange en omvangrijke geschiedenis, andere dossiers dienen zich pas sinds kort aan. Bepaalde dossiers houden de gemoederen van vele burgers bezig, maar er zijn ook dossiers met een meer academisch karakter. De Stichting IVMV verzamelt dossiers, maar legt ook beeld-en-verbeeldings-dossiers aan in opdracht.

Terug

Beeldwetenschap

Geschiedenis van het beeldbegrip en kunstbegrip

 • (1997), „De verbeelding onder vuur. Het realisme-debat der Nederlandse kunsthistorici“
 • (1999), „Gedisciplineerd kijken. Van kunstgeschiedenis naar historisch formalisme“
 • (2003), Het huis en de regels van het denken. een cultuurhistorisch onderzoek naar het werk van Simon Stevin, Jacob Cats, Pieter de Hooch & Samuel van Hoogstraten. Cum laude dissertatie.
 • (2003a), „Geschiedenis van vroegmoderne wetenschap & kunsten, hoofdstuk 5A, dissertatie.
 • (2003b), „Geschiedenis van kunstgeschiedenis als wetenschap“, hoofdstuk 5B, dissertatie.
 • (2003c), „Methodologische principes historisch formalisme“, hoofdstuk 1B, dissertatie.
 • (2007a), „Vroegmoderne verwantschap in woord en beeld. Het gebruik van werk van Cats, De Hooch en Van Hoogstraten als historisch bronmateriaal“
 • (2007b), „Johannes Vermeer: migratie van een icoon“ & (2007c), „Johannes Vermeer: migration of an icon“
 • (2012), Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw.
 • (2012a), „Vindplaats van het huiselijk leven. Het kamergezicht in de Hollandse Gouden eeuw“
 • (2012b), „Beeldwetenschap, een eerste classificatie“
 • (2014), „Beeldopvattingen in NL. Een kleine epistemologie van het Europese beeldbegrip“
 • (2016), Review, The Technical Image: A History of Styles in Scientific Imagery, H. Bredekamp et al. [2015]
 • (2017), „Beeld als bron. een beschouwing naar aanleiding van recent onderzoek naar het Straatje van Vermeer“
 • (2017a), „Tussen verledenverbeelding en ekphrasis. Twee cultuurhistorici over beeld en verbeelding“. Dubbelreview van Peter Rietbergen, Clio“s stiefzusters en David Rijser, Een telkens nieuwe Oudheid.
 • (2017b), „“gezelschapsspel of monsterverbond? Herkomst en rol van het romantisch-modern kunstbegrip“. Dubbelreview Arnold Heumakers, De esthetische revolutie en Peter Henk Steenhuis en René Gude, Door het beeld. Door het woord.
 • (2018), „t Is kunst te leven. Vroegmoderne verbeelding van duurzaam samenleven“

Stand van de Geesteswetenschappen: ACW en andere culturele studies

 • (2009a), „Ars sine scientia nihil est. De kunst van interdisciplinair onderzoek“ & (2009b) „Ars sine scientia nihil est. The Art of Interdisciplinary Research“
 • (2010), „Beeldcultuur: een drieluik. I. Deconstructie van het fenomeen culturele studies“. Dubbelreview Jan Baetens et al, Culturele studies [2009] en Joke Hermes et al, Inleiding televisiestudies [2004]
 • (2013), „Geesteswetenschappen anno 2013: vitale staalkaart of failliete caleidoscoop?“ Review „De 10 revoluties in de geesteswetenschappen“, in De Groene Amsterdammer, nummer 44 [2013]
 • (2014), „ACW of de geruisloze uitverkoop van een vakgebied“
 • (2015), „Waar is de verbeelding gebleven?“
 • (2015), „Drieluik Beeldcultuur: overview“

Academische lotgevallen van Laura Mulvey's «Visual Pleasure»

 • (1985), „Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Aantekeningen over vrouwen en film“
 • (1986a), „Mulvey“s eendimensionale systeem. Bij dezen dan voor het laatst «Visual Pleasure»“
 • (1986b), „Van horen zien: «De vrouw» als onmogelijke categorie in feministisch filmtheoretisch onderzoek“
 • (1989), „Mulvey“s Visual Pleasure: Visuele aspecten van drie filmische vrouwbeelden: Bacall, Monroe en Dietrich“
 • (2013), „Academische plofstudies: accreditatie of anomalie? De wildgroei van culturele & visuele cultuurstudies in historisch perspectief“
 • (2015), „Mulveys One-Dimensional System. A Last Look at <Visual Pleasure>“ [translation of 1986a].
 • (2015a), „Laura Mulveys Legacy — Scary Movie-Scholars?“ Review of: Laura Mulvey and Anna Backman Rogers (eds.), Feminisms. Diversity, Difference, and Multiplicity in Contemporary Film Cultures, AUP 2015.

Beeld & maatschappelijke verbeelding

Beeld & existentiële kwesties

Beeld & professionele personages in de fictie

 

Beeldgebruik

Beeldeducatie

Beeldrecht

 • Wie gaat er over beelden die publiekelijk in circulatie zijn gebracht en die de maatschappelijke verbeelding hebben vorm gegeven?

Beeldverbod