Inge van der Vlies

Persoonlijk

  • Inge van der Vlies

Inge van der Vlies is hoogleraar emeritus Staats- en bestuursrecht, Kunst en recht [Universiteit van Amsterdam]. Vanaf november 2015 is zij lid van de Raad van Toezicht van de stichting IVMV. Haar focus ligt de komende tijd op de verbeelding van het recht waarover zij verschillende artikelen en haar afscheidsrede schreef. Zij promoveerde op Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving; de verandering van het legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw (1984)

Zij schreef veel artikelen en boeken, o.a.:

  • Kunst, recht en beleid , Boom Juridische uitgevers, tweede druk, 2012
  • Kunst, recht en geld , Boom Juridische uitgevers, 2012 

Andere functies die zij vervult zijn:

  • Vicevoorzitter Commissie restitutie cultuurgoederen WO II
  • Vice voorzitter Raad van toezicht Museum Kröller-Müller
  • Medewerker kunst en recht NJB, Nederlands Juristen Blad
  • Voorzitter bezwarencommissies Fonds voor Cultuurparticipatie en Stimuleringsfonds creatieve industrie.
  • Voorzitter van de commissie Wet behoud cultuurbezit
  • Lid van de Selectiecommissie van de VPRO
  • Lid van het Comité van aanbeveling van de stichting Wolff

Tot voor kort was zij voorzitter van de Vereniging kunst, cultuur en recht en lid van de Raad van toezicht democratie en media.